Informasjon om kriterer for støtte og nye søknader


Kriterier for støtte


Potensielle kandidater som søker om støtte fra legatet må være innen en sjanger listet nedenfor, dette er etter legatets vedtekter:

 

 • Til fremme av byens musikkliv 
 • Til forskjønnelse av sentrale områder i Gjøvik by
 • Andre kulturelle formål ( dans, teater og div. Kulturelle arrangementer)


Styret i Ludvig Skattums Lega til Gjøvik Bys Vel, kan også dele ut midler til kandidater man mener har utmerket seg innen en sjanger uten at det har foreligget søknad fra kandidat.

Etter legatets vedtekter er dette den prosentvise fordelingen av midler:

 • 40 % Til forskjønnelse av sentrale områder i Gjøvik by, fordelt etter styrets bestemmelse
 • 40 % Til fremme av byens musikkliv, fordelt etter styrets bestemmelse
 • 20 % kan tildeles andre kulturelle formål etter styrets bestemmelse.

   

For nye søknader


Søknader til Legatet innebærer at søker frivillig sender inn personlige opplysninger og samtykker til at søknad vil bli behandlet av styret i Ludvig Skattums Legat til Gjøvik Bys Vel.

De som ønsker å levere en søknad til Gjøvik Bys Vel må sende inne en søknad innen 15. mars. Søknaden vil bli behandlet av styret fortløpende etter denne perioden. 

Viktige punkter å få med i søknad:

1. Navn

2. Adresse

3. Postnummer og Poststed

4. E-post adresse

5. Hva søker du støtte til?

 • Forskjønnelse av byen
 • Kulturelle formål
 • Fremmelse av byens musikkliv

6. Budsjett

7. Begrunn søknad og legg ved annen viktig informasjon som du mener styret bør ha.

 

Søknader sendes direkte til Margrethe Skattum på e-post margrethe.skattum@hexagonragasco.com

Om søker ikke mottar snarlig svar pr. e-post kan Margrethe Skattum kontaktes på tlf. 97 12 86 24